Công việc tổng quát:

   -     Tiếp nhận, kiểm tra, sắp xếp hàng hóa lên  kệ

   -     Kiểm tra sản phẩm, soạn hàng theo yêu  cầu

   -     Kiểm tra số lượng, đống thùng

   -     Hỗ trợ  các bộ phận khác

Nhiệm vụ chính:

-       Nhận và kiểm tra số lượng, chất lượng trước khi chất hàng lên kệ

-       Kiểm tra  hàng với dữ liệu trên phần mềm 

-       Soạn hàng theo đơn hàng 

-       Kiểm tra sau khi soạn hàng đảm báo chính xác số lượng và tên sản phẩm

Yêu cầu công việc:

- Nam

Trung học

- Sức khỏe tốt

- Có chuyên ngành dược sẽ được ưu tiên