Mô tả chi tiết công việc

- Tìm kiếm và phát triển mặt bằng kinh doanh cho Công ty.

- Khảo sát, đánh giá, báo cáo tiến độ và tiềm năng của mặt bằng mới.

- Tạo mối quan hệ tốt với bên cho thuê mướn mặt bằng, phát triển mặt bằng mới

- Chủ động tìm kiếm thông tin chủ mặt bằng để tiến tới đàm phán

- Làm việc với chủ mặt bằng trong việc thương lượng, đàm phán hợp đồng.

- Phân tích báo cáo tình hình tìm mặt bằng theo tiến độ cho người quản lý trực tiếp.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Nhiệt tình, chăm chỉ, chịu khó.

- Có trách nhiệm và trung thực.

- Giao tiếp thân thiện, hòa nhã.

- Có khả năng thuyết phục và khai thác thông tin.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tìm kiếm mặt bằng trong ngành bán lẻ

- Có mối quan hệ tốt với môi giới bất động sản