image

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

  • Ngày tạo
  • |
  • 01/20/2016 3:16:25 PM

Để đảm bảo thuận tiện cho các bạn trong việc nộp hồ sơ ứng tuyển, cũng như giúp nhà tuyển dụng dễ dàng hơn trong việc chọn ra ứng viên phù hợp. Ad xin lưu ý về cách thức nộp hồ sơ như sau: - Cách 1: Nộp đơn online trong mục ứng tuyển - Cách 2: Nộp đơn trực tiếp:               a- Tải hồ sơ ứng viên và điền đầy đủ thông tin dự tuyển: http://career.phar ...